Personale

Det er ikke kun en god gennemarbejdet rengøringsaftale der sikrer et godt resultat.

Personalet som skal udføre opgaven er vores ansigt udadtil. Det er resultatet af deres arbejde vi bliver målt på.  Vi  bestræber os på, kun at beskæftige de bedste og mest kvalificerede medarbejdere.

For at opnå det optimale resultat, har vi opstillet nedenstående punkter, som er en indarbejdet del af vores personalepolitik.

  • Skriftlig instruks for arbejdet.
  • Tid nok til at løse opgaven.  Antallet af km2 pr. time, skal stemme overens med opgavens omfang og art.
  • Klare kommandoveje, både til daglig og i akutte tilfælde.
  • Udvise hensyn til medarbejdernes helbred ved valg af midler, rekvisitter, og værnemidler.
  • En løn der afspejler de krav vi stiller til vores medarbejdere.

 

Vi føler at dette har været medvirkende til at vi har en høj anciennitet i vores medarbejderstab. Vi har et meget lavt sygefravær og vi har meget få klager.
Og vi har glade, motiverede og tilfredse medarbejdere, som vi værdsætter meget.

Vores medarbejdere oplæres i korrekt brug og dossering af midler og rekvisitter. Disse kompetencer opdateres løbende.

Vi har en fast stab af afløsere der støder til ved ferie og sygdom. Disse er også med, hvis det skønnes nødvendigt, ved større ekstraopgaver.

Ved opstart af nye kunder fungerer denne stab også som buffer, i det omfang det viser sig nødvendigt med ekstra kapacitet i opstartsfasen.

Alle medarbejdere i Welzins Rengøring taler, læser og forstår dansk i både skrift og tale.

Vi tager det som en selvfølge at alle har ren straffeattest, der skal fornyes årligt.

Alle bærer ens arbejdsbeklædning med tydeligt logo og har identitetskort med billedligitimation.

| Flere
2011 © Welzin's Rengøring & Vinduespoering ApS